изпреварвам

изпреварвам
гл. - задминавам, предварвам, надпреварвам, надварвам, надминавам, вземам преднина, излизам напред, засенчвам
гл. - избързвам, прибързвам, ускорявам
гл. - изминавам
гл. - вземам преднина пред, оставям зад себе си
гл. - изпълнявам предварително

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • авансирам — гл. предплащам, плащам в предплата гл. напредвам, минавам напред, предварвам, задминавам гл. преуспявам, изпреварвам, надминавам, избързвам гл. развивам се, просперирам, прогресирам, еволюирам гл. издигам се, повишавам, издигам гл …   Български синонимен речник

  • вземам връх — словосъч. излизам отгоре, вземам надмощие, надвивам, побеждавам, излизам на глава, тържествувам, възтържествувам, надделявам, надмогвам, изпреварвам, отивам напред, надпреварвам, надбягвам …   Български синонимен речник

  • вземам надмощие — словосъч. вземам връх, излизам отгоре, надвивам, побеждавам, излизам на глава, тържествувам, възтържествувам, надделявам, надмогвам, изпреварвам, отивам напред, надпреварвам, надбягвам …   Български синонимен речник

  • вземам преднина пред — словосъч. изпреварвам, надминавам, оставям зад себе си …   Български синонимен речник

  • задминавам — гл. изпреварвам, предварвам, надпреварвам, надминавам, отминавам гл. превъзхождам, надвишавам гл. изминавам гл. минавам, оставям зад себе си гл. настигам, догонвам …   Български синонимен речник

  • засенчвам — гл. поставям в сянка, хвърлям сянка, осенявам, затулям, забулвам, замъглявам, заоблачавам, затъмнявам, потъмнявам гл. помрачавам, почерням гл. изпреварвам, задминавам, надминавам, превишавам, превъзхождам, изоставям назад гл. покривам се с облаци …   Български синонимен речник

  • избързвам — гл. бързам, прибързвам, ускорявам, изпреварвам …   Български синонимен речник

  • изминавам — гл. изхождам, пропътувам, извървявам, обхождам гл. преминавам, изтичам, минавам, отминавам, свършвам, източвам се, вървя, протичам гл. изпреварвам, задминавам гл. обикалям, прекосявам …   Български синонимен речник

  • изпълнявам предварително — словосъч. предварвам, изпреварвам …   Български синонимен речник

  • надбягвам — гл. препускам, надпрепусквам, надпреварвам, надварям, надтичвам, изпреварвам, надминавам, задминавам, надприпквам …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”